TRANG CHỦ

2 tháng 12, 2012

Tân GiaLão Hú chết thế là biệt ly tán 
Mặc lão tàn mọi người tản khắp nơi 
Nào yume blog Việt dễ chơi
Đâu đất lành để dừng chân đây nhỉ 

.
Mọi người cđổ sang blog pots 
Bám luôn càng nghó nghé đất tốt không 
Rắc rối ghê lắm liên kết lòng vòng 
Thôi cũng đành dựng tạm túp lều nát 

.
Đời vẫn thế chân thành rồi hợp ý 
Cảm ơn nhiều em gái nhỏ Tây Đô 
Dựng cho anh căn nhà giống như thơ 
Hôm nay anh tân gia mừng nhà mới 

.
Mời mọi người rượu đây ta cùng uống 
Rồi vui chơi đừng nghĩ ảo mà thôi 
Say xứ này cũng tình nghĩa đầy vơi 
Cũng giúp nhau chung tay trên đời bước .