TRANG CHỦ

2 tháng 12, 2012

Tân Gia

Lão Hú chết thế là biệt ly tán 

Mặc lão tàn mọi người tản khắp nơi 

Nào yume blog Việt dễ chơi

Đâu đất lành để dừng chân đây nhỉ 

.
Mọi người cđổ sang blog pots 

Bám luôn càng nghó nghé đất tốt không 

Rắc rối ghê lắm liên kết lòng vòng 

Thôi cũng đành dựng tạm túp lều nát 

.
Đời vẫn thế chân thành rồi hợp ý 

Cảm ơn nhiều em gái nhỏ Tây Đô 

Dựng cho anh căn nhà giống như thơ 

Hôm nay anh tân gia mừng nhà mới 

.
Mời mọi người rượu đây ta cùng uống 

Rồi vui chơi đừng nghĩ ảo mà thôi 

Say xứ này cũng tình nghĩa đầy vơi 

Cũng giúp nhau chung tay trên đời bước .