TRANG CHỦ

26 tháng 6, 2017

LẶNG....THẦM......
...LẶNG......THẦM ......
Trầm ca một khúc ảm đạm ngân
Phù du mơ mộng rãi tình trần
Nhạt nắng bạc đầu hoang dư điệu
Gian nan xao động bể trầm luân
Mỏi cánh chim ngàn thời bình gái
Hắt hưu lữ khách bận lòng truân
Nghìn trùng gió oán phím ngà rụng 
Tình tang mấy khúc hỡi nghĩa ân