TRANG CHỦ

19 tháng 7, 2017

Hòa cung......


Đặt nốt phím chùng đàn chẳng hay
Nâng cao tơ phím đã đứt dây
Nỗi đau cung sầu buông cách nhịp 
Tiếng thở cung tình giá nào đây ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét