TRANG CHỦ

10 tháng 3, 2017

TA BÂY GIỜ.......Xuân sắc nhân gian lắm đường đưa
Tàn xuân thưa vết chân sớm trưa
Qui luật cuộc đời sao khiên cưỡng 
Néo mà chi ai nghĩa tình thừa 
.
Nhân sinh nắng mưa trách ,than ,phiền 
Sinh thời mong mộng đời lên tiên 
Thiện phước trời cho nhiêu giữ lấy
Đổ dốc bóng đời hận hương huyền 
.
Ta vẫn thệ nguyền ta là ai
Sống cho với nhận lòng chẳng phai
Chạm hương má đào trời thử vận 
Hạnh ngộ trời thương thắm đào ,mai
.
Trách chi ngày cũ chuyện đã qua 
Đi về thời gian xuân đã già 
Vị tha tất cả đời hư thực 
Tu nhân bản tính của riêng ta
.
Chết cũng ra ma bon chen chi
Sống đời cõi tạm đâu thiên di
Một đời một kiếp bao thu nhỉ 
Trách móc ương ,xui để được gì ?
.
Trời ban bất nghì cõi luân thường 
Tạo nghiệp chuyện đời rớt tai ương 
Tự ta gieo chướng sao oán trách 
Vô can đất trời lại chẳng thương 
.
Long đong vấn vương dòng sông mê
Vay trả nghiệp duyên khổ mọi bề 
Tình yêu ngang trái rồi đen bạc 
Hận thù lẩn quẩn chẳng lối về 
.
Sống đời nhiêu khê cõi tạm thôi 
Thiện duyên vạn trường chẳng đoái côi
Nặng lòng thoát bước mộng tiên cảnh 
Trần gian sắc ,không ngẫm người ơi
.
Buông bỏ tiếng đời ước bình yên 
Sĩ diện ích kỷ đổ bến thuyền 
Tham lam lời lỗ chi cũng bỏ 
Tâm lòng nhẹ gánh thấy như tiên
.
So đo ngả nghiêng thật đã quên 
Trời cho ta giữ vẹn tâm nguyền 
Trước sau ta vẫn một bản tính 
Ta làm mình chịu chẳng lụy phiền -